Terms & Conditions

thatsluck vilkår og betingelser

Brug af softwaren, der downloades fra webstedet ThatsLuck.com indebærer ubetinget accept af følgende Vilkår og betingelser, som brugeren erklærer at have læst, forstået og accepteret fuldt ud.

 

1 COPYRIGHT - SOFTWAREN til stede den ThatsLuck.com er beskyttet af lovgivningen om ophavsret og af den gældende ophavsret i Italien, af bestemmelserne i internationale traktater og af alle andre gældende love. 

Derfor er brugeren forpligtet til at behandle softwaren som ethvert andet copyright-beskyttet materiale (f.eks. En bog eller en DVD-disk). Brugeren kan under ingen omstændigheder reproducere og markedsføre softwaren uden forudgående skriftlig tilladelse fra ThatsLuck.com

 

2 BRUGERRETTIGHEDER - ThatsLuck.com giver brugeren ret til midlertidigt at bruge softwaren til sin egen private brug.

Softwaren forstås at være "i brug", når den bruges via en computer, tablet, smartphone eller en hvilken som helst anden egnet enhed. Brugeren er opmærksom på og accepterer det ThatsLuck.com kan til enhver tid hæmme brugen af ​​softwaren permanent uden forudgående varsel.

 

3 BEGRÆNSNINGER FOR BRUG AF SOFTWAREN - Brugeren må ikke på nogen måde ændre softwarens funktionalitet.

Brug af den downloadede software indebærer ikke automatisk retten til at bruge opdateringer eller nyere versioner.

 

4 UDELUKKELSE AF ANSVAR FOR SKADER - Under ingen omstændigheder webstedsadministratoren ThatsLuck.com er ansvarlig for direkte eller indirekte skader (herunder uden begrænsning skader for tab eller indtjeningstab, forretningsafbrydelse, tab af information eller andre økonomiske tab) som følge af brug eller ikke-brug af softwaren, selvom der henvises til webstedsadministrator ThatsLuck.com er blevet underrettet om muligheden for en sådan skade.

Ansvaret påhviler udelukkende brugeren. Brugeren frasiger sig lige nu at kræve erstatning for enhver direkte eller indirekte skade af enhver art, der stammer fra brug eller ikke-brug af den software, der er downloadet fra webstedet ThatsLuck.com For alt, hvad der ikke er angivet eller rapporteret her, henvises der til den italienske civillov.